SPONSORING - MVO

Als ondernemer vind ik (Jeroen) het belangrijk om iets (terug) te kunnen doen voor onze samenleving. Uiteraard is MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) belangrijk, maar het komt ook echt vanuit ons hart. Want met alles wat we doen, doen we met passie!

Fotografie Ploeg Benelux B.V. Handtekening handgeschreven
Stichting Early Bird

 

Stichting Earlybirds

Stichting Earlybirds is in juni 2013 opgericht met als visie dat ze iedere ouder een mooie herinnering willen geven aan de beginperiode van het leven van hun kindje, ook al is dat in het ziekenhuis.

De stichting werkt met ruim 300 vrijwilligers, waarvan zo’n 250 fotografen. Fotografie Ploeg geef naast een financiΓ«le steun ook ondersteuning aan de fotografen middels educatie. 

Stichting Vlinderkind

 

Stichting Vlinderkind

Iedereen heeft recht op de juiste zorg, behandeling en kans op genezing. Voor mensen met een zeldzame ziekte, zoals Epidermolysis Bullosa, is echter te weinig aandacht. Middelen voor onderzoek en behandeling zijn schaars. Daarom is het van levensbelang om onderzoek te verrichten om kennis te vergroten en nieuwe behandelmethoden voor mensen met EB te ontwikkelen.

De naam Vlinderkind refereert aan de huid van de kinderen die zo teer is als de vleugels van een vlinder.